top of page

                                                                 ***

Ja esat nolēmis nodarboties ar ciltsdarbu - klubs palīdzēs ,

izskaidros un atbalstīs, bet arī pašam jābūt gatavam daudz mācīties, interesēties un darboties. Tas  nav tik vienkārši kā reizēm šķiet no malas.

LRDMC  CILTSDARBA NOLIKUMS : 

!!!

LKF atgādina, ka

FCI logo ir tiesīgs izmantot TIKAI LKF !

 

Ne audzētāji, ne afiksi, ne audzētavas nedrīkst izmantot šo logo savās mājas lapās un reklāmās!

Audzētavas savās mājas lapās drīkst  norādīt, ka audzētava vai afikss ir reģistrēts FCI un ar kādu numuru, bet nedrīkst izmantot FCI logo, jo FCI biedri ir tikai valstu nacionālās organizācijas - kā LKF. 

LKF dokumenti

Plašāk informācija pieejama dogs.lv mājas lapā.

Svarīgākie likumdošanas akti, kas jāievēro suņu īpašniekiem :

Padomi jaunajiem suņu audzētājiem : 

PĀROŠANAS ATĻAUJA

 

*** Pirms pārošanas atļaujas izsniegšanas Biedrības ciltsdarba vadītājs pārrunā ar audzētāju visus jautājumus, kas svarīgi veselīga, kvalitatīva un teicami audzēta metiena iegūšanai.

*** Pirms pārošanas atļaujas saņemšanas kuces īpašnieks iesniedz kluba ciltsdarba vadītājam nepieciešamo dokumentu kopijas, atbilstoši šķirnes ciltsdarba nolikumam:

-biedra karti,

-kuces ciltsrakstus,

-veselības pārbaužu rezultātus,

-izstāžu novērtējumus,

-apmācību diplomus u.c.

Ja pārošana paredzēta ar Latvijā dzīvojošu suni, jāiesniedz arī visi nepieciešamie dokumenti sunim. 

*** Pārošanas atļauju audzētājs vai audzētavas īpašnieks saņem biedrībā pirms kuces pārošanas. Pārošanas atļauju ciltsdarba vadītājs apstiprina ar savu parakstu, zīmogu un reģistrē biedrības pārošanas atļauju uzskaites grāmatā. Audzētavas īpašnieks pārošanas atļauju paraksta arī pats. Pārošanas atļauja ir derīga vienu mēnesi no izsniegšanas.

*** Kuces īpašniekam, ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pārošanas, jānodod ciltsdarba vadītājam pārošanas atļaujas viens eksemplārs ar aizpildītu pārošanas aktu, kas apstiprināts ar vaislas suņa un kuces īpašnieku parakstiem, neatkarīgi no tā, vai pārošana notikusi.

*** Par pārošanas apmaksas veidu suņa un kuces īpašnieki vienojas pirms pārošanas, norādot to pārošanas aktā.

*** Biedrības ciltsdarba vadītājam ir tiesības atteikt izdot pārošanas atļauju, ja atļaujas pieprasīšanas laikā audzētājam ir tās pašas šķirnes neatsavināti kucēni, kas vecāki par 6 mēnešiem.

Kluba metienu aktēšanas kārtība  : 

1) Audzētājs paziņo klubam par metiena piedzimšanu trīs (3 ) dienu laikā.

2) Pirmo kucēnu apskati klubs veic līdz 5 dienu vecumam ( Afiksa īpašnieka vai turētāja metienam) .

3) Otrā apskate notiek , kad kucēni ir vismaz 8 nedēļas veci, čipēti, vakcinēti, reģistrēti LDC uz audzētāja vārda.

4) Kucēnu metienu apskate OBLIGĀTI NOTIEK KUCĒNU AUDZĒŠANAS VIETĀ! 

METIENU REĢISTRĀCIJAS KĀRTĪBA AUDZĒTĀJIEM :

KĀRTĪBA KUCĒNU REĢISTRĒŠANAI LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRĀ (LDC) : 

*)Īpašniekiem savi suņi ar mikroshēmu ir jāapzīmē un jāreģistrē

Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē (turpmāk – LDC datu bāze)

*)īdz suņu 4 mēnešu vecumam. Iepriekš tas bija jāveic līdz suņa 6 mēnešu vecumam.

KUCĒNI IR AUDZĒTĀJA ĪPAŠUMS, tātad

AUDZĒTĀJAM JĀREĢISTRĒ VISI KUCĒNI LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRĀ.

Arī tie, kas tiks atsavināti uz ārvalstīm.

Zemkopības ministrija uzsver, ka mikročipa ievadīšana nenozīmē, ka suns ir reģistrēts LDC datu bāzē.

Tāpēc suņu īpašnieki ir aicināti būt atbildīgiem un pārliecināties, vai viņu mīlulis ir  reģistrēts LDC datu bāzē.

 

Gadījumā, ja suns līdz 4 mēnešu vecumam tiek pārdots, dāvināts vai atdots u.tml., tad pirms minētajām darbībām sunim jau ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu, tam ir jābūt veiktai nepieciešamajai vakcinācijai, ir jābūt veterinārārsta izsniegtai mājas (istabas) dzīvnieka pasei un sunim ir jābūt reģistrētam LDC datu bāzē. Audzētājam jāpalīdz  jaunajam īpašniekam , lai LDC datu bāzē tiktu  veikta suņa pārreģistrācija.

Veterinārmedicīnas likuma grozījumi arī paredz, ka suņiem turpmāk būs tikai viena veida dokuments – mājas (istabas) dzīvnieka ES lolojumdzīvnieka pase. 

 

 

 

Metiena audzētājs var izvēlēties sev vēlamo metienu reģistrācijas veidu, izpildot LKF noteiktās prasības.

Varianti -

  1. reģistrēt metienu ar izvēlēto PIEVĀRDU (katram metienam citu)

  2. reģistrēt AFIKSU  (pastāvīgu pievārdu)

  3. reģistrēt pamatlīmeņa audzētavu (PREMIUM)

  4. reģistrēt augstākā līmeņa audzētavu (SUPER PREMIUM)

Afiksa reģistrācijas pieteikums : 

 

1. Audzētājs var nereģistrēt afiksu vai audzētavu, šajā gadījumā audzētājs katram metienam individuāli piešķir metiena pievārdu, kas tiek ierakstīts ciltsrakstos aiz suņa vārda. Kucēnu vārdu sākuma burtu nosaka klubs. Katra nākošā metiena pievārdam ir skaidri jāatšķiras no iepriekšējā. Uz audzētāju attiecas visas LKF ciltsdarba reglamenta un kluba ciltsdarba nolikuma prasības.

 

2. Audzētājs var reģistrēt afiksu . To var reģistrēt audzētājs,kura biedra stāžs kādā no LKF klubiem pārsniedz 1 gadu. Afikss tiek reģistrēts FCI. Tas tiek piešķirts neatkarīgi no metienu skaita. Ja metienu nav bijis, afiksa reģistrāciju var pieteikt saņemot pārošanas atļauju klubā.Klubs,kurā audzētājs ir biedrs,iesniedz rekomendāciju afiksa reģistrācijai.Afiksa reģistrāciju FCI veic ciltsgrāmatas vadītāja.

Uz afiksa īpašnieku attiecas visas LKF ciltsdarba reglamenta un kluba ciltsdarba nolikuma prasības. Kucēnu vārdu sākuma burtu nosaka klubs.

 

 

3. Audzētājs var reģistrēt pamatlīmeņa audzētavu.  Audzētājs var iegūt šo līmeni, ja izpildīti sekojoši nosacījumi:

a) ir beidzis kinoloģiskos kursus un kvalitatīvi izaudzējis vismaz 2 metienus;

b) ir nokārtojis kinoloģisko testu un kvalitatīvi izaudzējis vismaz 3 metienus.

Uz audzētavas īpašnieku attiecas LKF ciltsdarba reglamenta un kluba ciltsdarba nolikuma prasības. Viņam tiek dotas dažas privilēģijas.

 

4. Audzētājs var reģistrēt  augstākā līmeņa audzētavu. To var iegūt audzētājs, kurš :

1. ir beidzis kinoloģiskos kursus;

2. stāžs aktīvā kinoloģijā pārsniedz 10 gadus;

3. ir kvalitatīvi izaudzējis vismaz 3 metienus, ir pildījis klubā ciltsdarba vadītāja pienākumus vai aktīvi piedalījies kluba metienu apskatē un var to pierādīt dokumentāli;

4. nav pieļāvis savā ciltsdarbā pārkāpumus.

Uz  augstākā līmeņa audzētavas arī īpašnieku attiecas LKF ciltsdarba reglamenta un kluba ciltsdarba nolikuma prasības, bet viņam tiek dotas vairākas privilēģijas.

"Suņu audzēšanas mērķis ir iegūt funkcionāli veselus suņus ar šķirnei tipisku uzbūvi un mentalitāti, suņus, kas spēj nodzīvot garu un laimīgu mūžu par prieku īpašniekam, sabiedrībai un pašam sunim. Audzēšana jāveic tā, lai veicinātu pēcnācēju veselību un labturību, kā arī kuces labturību.                 

Zināšanas, godīgums un sadarbība  ir veselu suņu audzēšanas pamatvērtības.

Ciltsdarba mērķis ir šķirnes izkopšana,  izmantojot šķirnes labākos pārstāvjus - šķirnīgus,  veselus dzīvniekus ar nosvērtu psihi un veselīgu iedzimtību."

footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
  • Facebook Social Icon
bottom of page