top of page

Biedrības statūti : 

Ciltsdarba nolikums :

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.15

Mājdzīvnieku turēšanas noteikumi Daugavpils pilsētā :

MK noteikumi Nr. 266

 ''Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai'' :

LKF KLUBA BIEDRA ĒTIKAS KODEKSS : 

KĀRTĪBA KUCĒNU REĢISTRĒŠANAI LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRĀ (LDC) : 

*)Īpašniekiem savi suņi ar mikroshēmu ir jāapzīmē un jāreģistrē

Lauksaimniecības datu centra mājas (istabas) dzīvnieku datu bāzē (turpmāk – LDC datu bāze)

*)īdz suņu 4 mēnešu vecumam. Iepriekš tas bija jāveic līdz suņa 6 mēnešu vecumam.

KUCĒNI IR AUDZĒTĀJA ĪPAŠUMS, tātad

AUDZĒTĀJAM JĀREĢISTRĒ VISI KUCĒNI LAUKSAIMNIECĪBAS DATU CENTRĀ.

Arī tie, kas tiks atsavināti uz ārvalstīm.

Zemkopības ministrija uzsver, ka mikročipa ievadīšana nenozīmē, ka suns ir reģistrēts LDC datu bāzē.

Tāpēc suņu īpašnieki ir aicināti būt atbildīgiem un pārliecināties, vai viņu mīlulis ir  reģistrēts LDC datu bāzē.

 

Gadījumā, ja suns līdz 4 mēnešu vecumam tiek pārdots, dāvināts vai atdots u.tml., tad pirms minētajām darbībām sunim jau ir jābūt apzīmētam ar mikroshēmu, tam ir jābūt veiktai nepieciešamajai vakcinācijai, ir jābūt veterinārārsta izsniegtai mājas (istabas) dzīvnieka pasei un sunim ir jābūt reģistrētam LDC datu bāzē. Audzētājam jāpalīdz  jaunajam īpašniekam , lai LDC datu bāzē tiktu  veikta suņa pārreģistrācija.

Veterinārmedicīnas likuma grozījumi arī paredz, ka suņiem turpmāk būs tikai viena veida dokuments – mājas (istabas) dzīvnieka ES lolojumdzīvnieka pase. 

Dzīvnieku aizsardzības likums :

MK noteikumi Nr. 109 

''Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā suni atzīst par bīstamu un nosaka turpmāko rīcību ar to,

kā arī par prasībām bīstama suņa turēšanai'' :

footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720_edited.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
footprint-1084898_960_720.png
  • Facebook Social Icon
bottom of page